DATA.xlsx (128.18 kB)

DATA

Download (128.18 kB)
dataset
posted on 25.11.2019, 21:58 by JingZhe Li, ZhiLan Guo, Takashi Sato, Bo Yuan, YanYan Ma, Dan Qian, JuYing Zhong, MengMeng Jin, Peng Huang, LuYang Che, Yi Wang, Yan Lei, ChangZhen Liu
DATA

History

dc.format.extent

131257

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.172893