L. liui + L. leishanense, 832 individuals' STR

2018-08-25T03:30:58Z (GMT) by Yuchi Zheng Junhua Hu Xiaomao Zeng
832 individuals from 21 populations of Leptobrachium liui and 3 populations of L. leishanense; 8-14 microsatellite loci each population; data in genepop format.