Tmin2016.zip (695.55 MB)

Minimum temperature maps 2016

Download (695.55 MB)
dataset
posted on 27.03.2018 by Caroline Greiser, Eric Meineri, Miska Luoto, Johan Ehrlén, Kristoffer Hylander
zip.folder containing all minimum temperature maps for 2016

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

729342059

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.166769

dc.coverage.spatial

Sweden, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län

Licence

Exports