Tmin2016.zip (695.55 MB)

Minimum temperature maps 2016

Download (695.55 MB)
dataset
posted on 27.03.2018, 12:47 by Caroline Greiser, Eric Meineri, Miska Luoto, Johan Ehrlén, Kristoffer Hylander
zip.folder containing all minimum temperature maps for 2016

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

729342059

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.166769

dc.coverage.spatial

Sweden, Värmlands län, Örebro län, Västmanlands län, Dalarnas län