NSP306_trifida_v3.hc.gene_models.pep.fa (19.15 MB)

NSP306_trifida_v3.hc.gene_models.pep.fa

Download (19.15 MB)
dataset
posted on 19.12.2019, 22:06 by Shan Wu, Kin H. Lau, Qinghe Cao, John P. Hamilton, Honghe Sun, Chenxi Zhou, Lauren Eserman, Dorcus Gemenet, Bode Olukolu, Haiyan Wang, Emily Crisovan, Grant T. Godden, Chen Jiao, Xin Wang, Mercy Kitavi, Norma Manrique-Carpintero, Brieanne Vaillancourt, Krystle Wiegert-Rininger, Xinsun Yang, Kan Bao, Yi Zheng, Jennifer Schaff, Jan Kreuze, Wolfgang Gruneberg, Awais Khan, Marc Ghislain, Daifu Ma, Jiming Jiang, Robert O.M. Mwanga, Jim Leebens-Mack, Lachlan J.M. Coin, G. Craig Yencho, C. Robin Buell, Zhangjun Fei
Amino acid sequences corresponding to the high confidence gene model coding sequences.

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

20075448

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.173363