NSP323_triloba_v3.working.gene_models.gff3 (51.96 MB)

NSP323_triloba_v3.working.gene_models.gff3

Download (51.96 MB)
dataset
posted on 24.11.2019, 15:41 by Shan Wu, Kin H. Lau, Qinghe Cao, John P. Hamilton, Honghe Sun, Chenxi Zhou, Lauren Eserman, Dorcus Gemenet, Bode Olukolu, Haiyan Wang, Emily Crisovan, Grant T. Godden, Chen Jiao, Xin Wang, Mercy Kitavi, Norma Manrique-Carpintero, Brieanne Vaillancourt, Krystle Wiegert-Rininger, Xinsun Yang, Kan Bao, Yi Zheng, Jennifer Schaff, Jan Kreuze, Wolfgang Gruneberg, Awais Khan, Marc Ghislain, Daifu Ma, Jiming Jiang, Robert O.M. Mwanga, Jim Leebens-Mack, Lachlan J.M. Coin, G. Craig Yencho, C. Robin Buell, Zhangjun Fei
Working gene model annotation in GFF3 format.

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

54486710

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.173339