NSP323_triloba_v3.working.gene_models.pep.fa (22.78 MB)

NSP323_triloba_v3.working.gene_models.pep.fa

Download (22.78 MB)
dataset
posted on 24.11.2019 by Shan Wu, Kin H. Lau, Qinghe Cao, John P. Hamilton, Honghe Sun, Chenxi Zhou, Lauren Eserman, Dorcus Gemenet, Bode Olukolu, Haiyan Wang, Emily Crisovan, Grant T. Godden, Chen Jiao, Xin Wang, Mercy Kitavi, Norma Manrique-Carpintero, Brieanne Vaillancourt, Krystle Wiegert-Rininger, Xinsun Yang, Kan Bao, Yi Zheng, Jennifer Schaff, Jan Kreuze, Wolfgang Gruneberg, Awais Khan, Marc Ghislain, Daifu Ma, Jiming Jiang, Robert O.M. Mwanga, Jim Leebens-Mack, Lachlan J.M. Coin, G. Craig Yencho, C. Robin Buell, Zhangjun Fei
Amino acid sequences corresponding to the working gene model coding sequences.

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

23881742

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.173340

Licence

Exports