Table%20S7_The%20total_Information%20of%20SSH-D.xlsx (334.06 kB)

Table S7_The total_Information of SSH-D

Download (334.06 kB)
dataset
posted on 15.05.2018, 03:30 by Chunpeng He, Tingyu Han Han, Xin Liao, Yuxin Zhou, Xiuqiang Wang, Rui Guan, Tian Tian, Yixin Li, Changwei Bi, Na Lu, Ziyi He, Bing Hu, Qiang Zhou, Yue Hu, Jun Yuan Chen, Zuhong Lu
Table S7_The total_Information of SSH-D

History

dc.format.extent

342077

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.172884

Licence

Exports