Table%20S8_The%20total_Statistic%20of%20SSH-D.xlsx (214.64 kB)

Table S8_The total_Statistic of SSH-D

Download (214.64 kB)
dataset
posted on 15.05.2018, 03:30 by Chunpeng He, Tingyu Han Han, Xin Liao, Yuxin Zhou, Xiuqiang Wang, Rui Guan, Tian Tian, Yixin Li, Changwei Bi, Na Lu, Ziyi He, Bing Hu, Qiang Zhou, Yue Hu, Jun Yuan Chen, Zuhong Lu
Table S8_The total_Statistic of SSH-D

History

dc.format.extent

219792

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.172885