data_figure.zip (45.38 kB)

data_figure

Download (45.38 kB)
dataset
posted on 17.04.2019 by Xingchao Wang, Qiong Wu, Laura Egan, Xiaosi Gu, Pinan Liu, Hong Gu, Yihong Yang, Jing Luo, Yanhong Wu, Zhixian Gao, Jin Fan
Data used to reconstruct figures in our manuscript, i.e. bar figure, correlational figure, model selection and parameters, lesion patient results.

History

dc.format.extent

46465

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.195209

Licence

Exports