the%20raw%20data%20of%20the%20manuscript.rar (43.94 kB)

figurethe raw data of the manuscript

Download (43.94 kB)
dataset
posted on 12.06.2019 by Huimin Xie, Libo Zhang, Haoyu Li, Shiwei Li, Kaihua Chen, Bo Zhang, Mi Zhou
figurethe raw data of the manuscript

History

dc.format.extent

44998

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.219168

Licence

Exports