sorry, we can't preview this file

...but you can still download mltree.zip
mltree.zip (22.21 MB)

maximum likelihood gene trees

Download (22.21 MB)
dataset
posted on 17.08.2017, 03:31 by Liang Liu, Jin Zhang, Frank E. Rheindt, Fumin Lei, Yanhua Qu, Yu Wang, Yu Zhang, Corwin Sullivan, Wenhui Nie, Jinhuan Wang, Fengtang Yang, Jinping Chen, Scott V. Edwards, Jin Meng, Shaoyuan Wu
maximum likelihood gene trees

History

dc.type.embargo

none

dc.format.extent

23293835

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.144756

Licence

Exports