File(s) not publicly available

data package

online resource
posted on 27.03.2018, 12:02 by Chi Zhang, Dajun Wu, Liming Shi, Yiping Zhu, Dayuan Xiong, Shaohui Xu, Rong Huang, Ruijuan Qi, Wenchao Zhang, Lianwei Wang, Paul K. Chu
1 XRD,2 Raman, 3 DSC analysis

History

dc.type.embargo

custom

dc.format.extent

270121

dc.date.embargoedUntil

2018-12-06

dc.identifier.uri

http://hdl.handle.net/10255/dryad.156000